ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน


ประชาสัมพันธ์
         30 ตุลาคม 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
          2 พฤศจิกายน 60 มิสซาอุทิศผู้ล่วงหลับผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน
          3 พฤศจิกายน 60 กิจกรรมลอยกระทง
        12 พฤศจิกายน 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 60 : การอบรมเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO-NET
3 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
3-7 กรกฎาคม 60 : งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา
6 กรกฎาคม 60 : ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครบ 60 พรรษา โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
7 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา ระดับประถม-มัธยม รูปชุดที่1
7 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา ระดับประถม-มัธยม รูปชุดที่2
7 กรกฎาคม 60 : ประชุมตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน
12 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
12 กรกฎาคม 60 : กิจกรรม english day  
13 กรกฎาคม 60 : ศูนย์วิชาการนิเทศการสอน
13 กรกฎาคม 60 : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
14 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
24 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง อัคคีภัย โดยมีผู้บรรยายจากบริษัท SCG
27 กรกฎาคม 60 : พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมกันชุมชนหมู่16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมใจพัฒนาชุมชนเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม
31 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม 60 : นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์เข้าร่วมโครงการท่าผาร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองแสนต้น น้อมถวายความจงรักภักดีและแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลเมืองท่าผา จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 60 : นักเรียนชั้นป.6/1 เป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก
4 สิงหาคม 60 : กิจกรรมกระแสเรียกนักเรียนคาทอลิก
2,7 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
7 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
9 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.2 เรื่องขนมครก วิทยากร คุณศรีไพร นาคชฤทธิ
9 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.3 เรื่องสังขยาใบเตอย วิทยากร นางสาวชรัญญา เชาว์เฉียบ
7-11 สิงหาคม 60 : กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง โดยโรงพยาบาลบ้านโป่ง
10 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ป.4 เรื่องกุหลาบใบเตย วิทยากร คุณนุชนารถ ยมศรีเคน
11 สิงหาคม 60 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 60 : กิจกรรมEnglish day
15 สิงหาคม 60 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการแมทไทยเกอร์ไทซองคิยองคัพครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ รายการสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูกความรู้
16 สิงหาคม 60 : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม
18 สิงหาคม 60 : กิจกรรมเพาะกล้าดอกดาวเรือง
7-18 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในรอบคัดเลือก
18 สิงหาคม 60 : กิจกรรมฉีดพ่นยากันยุง
21 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นป.6 เรื่อง การนวดแผนไทย วิทยากรโดย คณะแพทย์แผนไทย
23 สิงหาคม 60 : กิจกรรม English day
24 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.1 เรื่อง งานสาน วิทยากรโดย น.ส.รุ่งทิพย์ เจริญสุข และทีมงาน
25 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.2 เรื่อง การทำขนม ไข่นกกระทา วิทยากรโดย คุณวรรณา งามขำ
25 สิงหาคม 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.3 เรื่อง ทำหมวกจากกล่องนม วิทยากรโดย นางสุนันท์ รูปสม
25 สิงหาคม 60 : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
26 สิงหาคม 60 : กิจกรรมประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  
28 สิงหาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการมหาวิทยาลัยบูรพา แชมป์เปี้ยนชิพ และการมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม การแข่งขัน Science Show ระดับประเทศ และการแข่งขันสารานุกรมไทย  
31 สิงหาคม 60 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 42 วันแรก(วันเปิด)  
เดือนกันยายน
1 กันยายน 60 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 42 วันที่สอง(วันปิด)  
4 กันยายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  
6 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง  
7 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ณ พระราชวังบางปะอิน และ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
8 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ  
7 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.5 ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และ พระราชวังบ้านปืน  
6-8 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-ป.4 และ ป.6 ณ สวนสัตว์ดุสิต  
13 กันยายน 60 : กิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ ชั้นม.3 เรื่อง พวงมาลัยจากใบเตยและมะกรูด วิทยากรโดย นางวีระวรรณ ทุ่งสุกใส  
15 กันยายน 60 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
22 กันยายน 60 : ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5
เดือนตุลาคม
6 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.3
7-8 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.5
9-11 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รูปชุดที่ 1
9-11 ตุลาคม 60 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 รูปชุดที่ 2
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com